Постанови Кабінету Міністрів України:

-  від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

-  від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

-  від 26.04.2003 № 632 «Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту"».

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

-  від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

-  від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

-  від 04.07.2005 № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;

- від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

-  від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;