Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

- вакантні місця відсутні

Штатний розпис  на 01.10.2019 рік