Музеї школи

Мета створення музеїв:

 1. Формування в учнiв нацiональної свiдомостi, любовi до рiдної землi.
2. Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам'яток матерiальної i духовної культури.
3. Формування освiченої творчої особистостi та сприяння вiдродженню i розбудови нацiональної системи освiти.
4. Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею.
5. Збереження шкiльних традицiй.

 

Головнi завдання роботи музеїв:

 1. Розширення загальноосвiтньої пiдготовки учнiв засобами позакласної роботи.
2. Розвиток творчих iнтересiв в учнiв до пошукової, краєзнавчої, науково-дослiдницької, художньо-естетичної роботи.
3. Формування в учнiв розумiння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного i майбутнього України.
4. Проведення культурно-освiтньої роботи серед учнiв.

 

 Матерiали та експонати для музею збиралися протягом тривалого часу. До цiєї роботи залучалися учнi та їхнi батьки, учителi та випускники школи, педагоги, якi працювали в школi, а тепер перебувають на пенсiї.

 За традицiєю першi екскурсiї до музею проводяться для першокласникiв 1 вересня. Так починається їхнє знайомство зi школою.

 Для учнiв 5-х класiв у музеї на початку навчального року проводиться перший урок iсторiї.